VRIJEDNOST PROJEKTA

  Ukupna vrijednost projekta je 10.323.330,50 kuna. Bespovratna sredstva iznose 9.990.690,67 kuna i dolaze iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%). Bjelovarsko-bilogorska županije sufinancira projekt s 332.639,83 kune
››

O PROJEKTU

  Bjelovarsko-bilogorska županija provodi europski projekt Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije, UP.02.1.1.05.0104. Radi se o projektu dobivenom u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ZAŽELI – program zapošljavanja žena. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 16. ožujka 2018. godine.
››

Što će se postići projektom

  Putem ovog projekta zaposleno je ukupno 70 žena iz ciljane skupine koje pružaju potporu i podršku za 350 starijih osoba i osoba u nepo- voljnom položaju. Žene će pružati potporu i podršku krajnjim korisnicima od 01. lipnja 2018. godine do 31. svibnja 2020. godine.
››

Svrha i cilj projekta

  Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja.
››

Ukratko o projektu

  NAZIV PROJEKTA: Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije
KORISNIK: Bjelovarsko-bilogorska županija
UPRAVLJAČKO TIJELO (UT): Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 (PT2): Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA / PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 10.323.330,50 kuna
INTENZITET BESPOVRATNE POTPORE: 96,7777857%
BESPOVRATNA SREDSTVA: 9.990.690,67 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 8.492.087,07 kuna (85%)
SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH: 1.498.603,60 kuna (15%)
SREDSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 332.639,83 kune
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30 mjeseci, od ožujka 2018. do rujna 2020. godine

Torba
››

Gdje smo?

  Dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar
Tel.: + 385 43 221 900
››